Ungdomsverksamhet

Vi vill att alla ungdomar ska ha möjlighet att få en aktiv fritid. Föräldrars ekonomi ska spela mindre roll. Alla ska få vara med.

Utöver den ideella föreningsverksamheten finns en kommunal ungdomsverksamhet som ger möjlighet för ungdomar att få en meningsfull fritid. Mötesplatserna ska ha bra öppettider. Det ska finnas öppna mötesplatser även på loven och sommaren.

KULTURSKOLAN SKA BLI TILLGÄNGLIG FÖR FLER.
Tillgång till kultur är ett behov hos alla människor. Därför är det särskilt viktigt att göra kulturskolan tillgänglig för alla barn oavsett förutsättningar.

Kommunens bidrag ska syfta till att barn och ungdomar ska få möjlighet att utöva kultur och idrott så länge som möjligt upp i åldrarna, och så brett som möjligt.

• I Mark ska vi ha en avgiftsfri kulturskola för barn och ungdomar upp till 18 år och ge generösa bidrag till evenemang och kulturprojekt.

• För att alla barn ska ha de bästa möjligheterna att utvecklas ska vi satsa på ledarutveckling i föreningslivet. Föreningslivets ledare gör ovärderliga insatser för barn och ungdomar och möter dem i alla situationer.

• Alla barn upp till 12 år ska få fri entré till badhuset Kaskad.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL