Kultur

Kulturens ställning är ett mått på samhällets värdighet. I detta arbete har den idéburna folkbildningen en central roll.

Kulturen har ett egenvärde. Den konstnärliga friheten är en förutsättning för den kreativa processen och att garantera denna frihet är politikens viktigaste uppgift.

Kulturen tillför människan unika värden, ger perspektiv på och förståelse för det egna livet och omvärlden. På så sätt bidrar kulturen till både individers och samhällens utveckling.

Kulturen får människor att växa och förstå, och kulturen betyder mycket för det goda livet i Mark. Den skänker välbefinnande och gemenskap. Den bidrar till att ge mening åt livet och får oss människor att reflektera.

Till detta bidrar mängder av ideella organisationer som gör ett viktigt arbete i Mark. En känsla av tillhörighet gör att människor mår gott, vilket i sin tur förbättrar folkhälsan.

KULTURSKOLAN SKA BLI TILLGÄNGLIG FÖR FLER.
Tillgång till kultur är ett behov hos alla människor. Därför är det särskilt viktigt att göra kulturskolan tillgänglig för alla barn oavsett förutsättningar.

Kommunens bidrag ska syfta till att barn och ungdomar ska få möjlighet att utöva kultur och idrott så länge som möjligt upp i åldrarna, och så brett som möjligt.

BIBLIOTEK, BOKBUSS OCH RYDALS MUSEUM
Vi värnar om våra bibliotek och vår bokbuss samt Rydals Museum.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL