Kultur

Kultur får människor att växa och förstå.

Kultur betyder mycket för det goda livet i Mark. Den skänker välbefinnande och gemenskap. Till detta bidrar till exempel mängder av ideella organisationer som gör ett viktigt arbete i Mark. En känsla av tillhörighet gör att människor mår bra, vilket i sin tur förbättrar folkhälsan.

Socialdemokratisk kulturpolitik går ut på att göra konstens olika uttrycksmedel tillgängliga och syftar till att stimulera såväl eget skapande som kulturell delaktighet.

• I Mark ska vi ha en avgiftsfri kulturskola för barn och ungdomar upp till 18 år och ge generösa bidrag till evenemang och kulturprojekt.

• Våra samlingslokaler runt om i kommunen är viktiga mötesplatser. Lokalerna är betydelsefulla fördemokratin och ger möjligheter för människor att mötas. Vi vill säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för samlingslokalerna så att de kan finnas kvar och utvecklas även i framtiden.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL