Lärare

Ska värderas högt och mötas med respekt

Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

Vi vet att lärarna gör ett fantastiskt arbete redan idag. Men de ska få ännu bättre förutsättningar att göra sitt jobb! Politiken ska inte bestämma hur detta arbete ska utföras – det gör lärarna bäst.

Lärare ska värderas högt och de ska mötas med respekt för sitt yrkeskunnande. De ska ha examen, undervisa i de ämnen som de är behöriga i och belönas för att de har ett av de viktigaste jobben i samhället – att fostra våra barn till att bli kunniga, demokratiska och självständiga medborgare. Vi ställer höga krav på lärarna för det är professionen som ska driva utvecklingen av skolan.

I vårt starka samhälle ska varje elev få en trygg skolgång och mötas av riktigt bra lärare med höga förväntningar på var och en. Det kräver stora investeringar och fler välutbildade lärare som känner stöd från hela samhället. För oss är det viktigare än skattesänkningar och privatiseringar.

Politiken fastställer vad skolorna ska göra och därför ska vi kontinuerligt möta elevernas vårdnadshavare för att förstå vad de tycker att deras barn behöver för att utvecklas i skolan. Politiken ska utveckla sitt arbete med att följa upp det arbete som sker ute i skolorna och förtydliga uppdraget till skolorna.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL