Trygghet

Tryggheten ska öka i hela Mark

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. I stället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i kommunen.

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, tågstationer, på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel.

När staten bekämpar brotten, ska vi lokalt bekämpa brottens orsaker. Det brottsförebyggande arbetet och civilsamhället behöver stärkas. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL