Näringsliv

För att skapa ett starkare samhälle behöver Mark ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på små och medelstora företag. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

Företagen i Marks kommun ska ha goda förutsättningar att bedriva verksamhet i kommunen. Kommunalservice, bemötande och korta handläggningstider är av stor vikt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

FÖRETAGSETABLERINGAR
Nya företag ska vilja etablera sig i kommunen. Vi vill möjliggöra fler företagsetableringar genom att kommunen tar fram attraktiva tomter för olika typer av verksamhet och att kommunen erbjuder en god service till företagen.

JÄMLIKA VILLKOR
De företag kommunen väljer att använda som leverantörer eller för entreprenader skall följa de regler som finns på svensk arbetsmarknad. Vid upphandlingar vill vi se mer av närproducerade tjänster och varor. På så tar vi ansvar för schyssta jobb både nära och långt bort. Alla som arbetar för Marks kommun, oavsett om man är anställd i kommunen eller jobbar i ett privat företag, ska ha schyssta villkor.

TURISM
Kommunens näringslivsenhet ska arbeta aktivt med besöksnäringen för att öka turismen i Mark.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL