Näringsliv – Bästa företagskommun

Vår vision är att bli bästa företagskommun.

Detta genom att ge den rätta hjälpen i rätt tid och bidra till ökad inflyttning, bra infrastruktur och god utbildning. I Marks kommun ska det vara enkelt att etablera och driva företag.

För ett ännu bättre näringslivsklimat ska kommunen i nära samarbete med näringslivet skapa en positiv utveckling i Mark. En aktiv näringspolitik är en förutsättning för att fler företag etablerar sig och utvecklas och för tillväxt i Framtidens Mark. Vi kommer att ta initiativ till att turism och näringsliv lyfts fram och organiseras på ett sätt som driver tillväxten i kommunen.

En ökad samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi som skapar nya, innovativa lösningar stärker konkurrenskraften och bidrar till en hållbar utveckling som skapar fler jobb. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd vi kan vara stolta över.

En av de kommande decenniets viktigaste frågor för företag och kommuner är att hitta skickliga yrkesarbetare med rätt kompetens. Socialdemokraterna vill verka för att kompetensförsörjningssystemet ska möta företagens behov och främja dess långsiktiga utveckling.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL