Digitalisering

Ett robust bredband med full täckning i hela kommunen är en självklarhet för oss.

En snabb uppkoppling på alla de platser där vi idag befinner oss är idag viktigare än någonsin. Digitaliseringen berör hela samhället och vi ser nya innovationer och digitala lösningar som vi inte kan föreställa oss igår.

Tillgången till en snabb uppkoppling är centralt oavsett var i Mark man bor. En bra uppkoppling är idag grunden i allt från att sköta kontakt med myndigheter och läsa tidningar, till barnens skolgång och det sociala livet. Vi lever idag i ett samhälle som till mångt och mycket kräver att det finns en tillgång till en snabb och pålitlig uppkoppling dygnet runt.

Vi strävar efter att hela kommunen ska vara uppkopplad. Markborna ska ha tillgång till snabbt och säkert bredband oavsett var man bor.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL