HBTQI frågor

Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem hen är.

FRIHET OCH LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA
Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBTQI personer. I vårt Mark accepteras inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i hemmet.

Kampen för HBTQI personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin. Vi är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället.

Om Mark ska vara en kommun för alla måste mänskliga rättigheter ständigt vara aktuella frågor. Det är vi Socialdemokrater som ligger bakom förslaget att införa ett pris för mångfald. Det är också vårt förslag att alla kommunens anställda och förtroendevalda ska få utbildning i mänskliga rättigheter.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL