Fritid / Föreningar

I Mark finns ett rikt förenings- och friluftsliv där föreningarna är navet. Det är viktigt att föreningslivet fungerar i hela kommunen och att barn och ungdomar får möjlighet att skapa sig en meningsfull fritid.

EN PLATS FÖR ALLA I FÖRENINGSLIVET.
För att alla barn ska ha de bästa möjligheter att utvecklas ska vi satsa på ledarutveckling i föreningslivet. Föreningslivets ledare gör ovärderliga insatser för barn och ungdomar och möter barn i alla situationer. Därför ska ledarna stärkas och de ska ha goda förutsättningar och möjligheter att
utvecklas och vara goda förebilder.

Kommunens bidrag ska syfta till att barn och ungdomar ska få möjlighet att utöva kultur och idrott så länge som möjligt upp i åldrarna, och så brett som möjligt.

• För att alla barn ska ha de bästa möjligheterna att utvecklas ska vi satsa på ledarutveckling i föreningslivet. Föreningslivets ledare gör ovärderliga insatser för barn och ungdomar och möter dem i alla situationer.

• I Mark ska vi ha en avgiftsfri kulturskola för barn och ungdomar upp till 18 år och ge generösa bidrag till evenemang och kulturprojekt.

• Våra samlingslokaler runt om i kommunen är viktiga mötesplatser. Lokalerna är betydelsefulla fördemokratin och ger möjligheter för människor att mötas. Vi vill säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för samlingslokalerna så att de kan finnas kvar och utvecklas även i framtiden.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL