Bostäder

Markborna ska trivas

Människor trivs i gröna, vackra områden med närhet till service. I Mark finns möjligheten att forma attraktiva och tillgängliga boendeområden för alla. För att kunna leverera hög service till markborna även i framtiden behöver kommunen växa. Och då måste fler kunna bo här.

HELA MARK SKA LEVA! Centralorten Kinna – Skene – Örby ska fortsätta utvecklas som ett administrativt och kommersiellt centrum. Alla orter är dock unika och bidrar till kommunens speciella karaktär och konkurrenskraft.

För att möta efterfrågan på bostäder i Mark ska fler hyresrätter byggas. Det ska finnas möjligheter att skaffa en lägenhet till en rimlig hyra för ungdomar, studenter, familjer och nyinflyttade. Byggandet och tillväxten ska i första hand förläggas till platser där det redan finns utbyggd kommunal service. Fler villatomter ska tas fram och kommunen ska bli mycket mer aktiv när det gäller att planera för nya bostadsområden.

För att öka kommunens attraktivitet är det nödvändigt att närmiljön är ren och snygg, vilket skapar trivsel och trygghet.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL