Textilgatan 1, Skene

Samlingslokaler

PLATSER FÖR MÖTEN I HELA KOMMUNEN

Våra samlingslokaler runt om i kommunen är viktiga mötesplatser. Lokalerna är viktiga för demokratin och ger möjligheter för människor att mötas. Vi vill säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för samlingslokalerna så att de kan finnas kvar och utvecklas även i framtiden.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL