Skola

En skola för alla

Barnen ska ha en jämlik uppväxt! Detta grundas i en likvärdig förskola och skola. Alla barn och elever oavsett bakgrund ska nå sin fulla potential. Förskolan och skolan ska ha likvärdiga förutsättningar för undervisning, arbetsmiljö, utemiljö, elevhälsa och digitala verktyg. Alla elever ska mötas av en enastående lärmiljö med yrkesskickliga lärare som stimulerar till delaktighet.

Vi vill ge människor nyckeln till att forma sina egna liv. Utbildning är vägen till frihet att välja framtidens jobb. Därför satsar vi på utbildning för att det lönar sig både för den enskilda och för samhället. Det ska vara möjligt att utbilda sig hela livet, från förskolan till vuxenutbildningen.

• Alla elever ska gå ur grundskolan med godkända betyg.

• Alla barn och elever har rätt till utbildade och legitimerade lärare.

• Vi ska öka resurserna och anställa fler lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.

• Alla skolor ska ha minst en specialpedagog på heltid.

• Alla barn upp till 12 år ska få fri entré till badhuset Kaskad.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL