Kommunikationer

En väl genomtänkt infrastruktur är bättre för miljön, underlättar människors liv och ger möjlighet att kombinera boende och jobb.

Det är viktigt att Mark kan erbjuda ett bra och miljövänligt resande för de som behöver åka inom kommunen eller till en annan kommun för arbete eller studier.

KOMMUNEN SKA BYGGA FLER GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Ett prioriterat område är säkra vägar för barnen till skolan. Vi vill att kommunens gång och cykelvägar byggs ut och byggs ihop till ett fungerande nät så att markborna i högre utsträckning kan gå och cykla till arbete, skola
och fritidssysselsättningar.

KOLLEKTIVTRAFIK
Det ska bli lättare för dig att resa med kollektivtrafik i hela kommunen. Kommunen ska ställa krav på Västra Götalandsregionen att kollektivtrafiken ska förbättras i Mark.

VISKADALSBANAN ÄR VIKTIG FÖR MARK
Även om den inte ägs av Marks kommun ska kommunen på olika sätt verka för att den rustas upp och förbättras. Tåget är ett snabbt och säkert sätt att resa på. Viskadalsbanan är fortsatt mycket viktig för kommunens utveckling.

FÖRBÄTTRINGAR AV RIKSVÄG 41 OCH VÄG 156
Även om länsväg 156 inte ägs av Marks kommun ska kommunen på olika sätt verka för att vägen förbättras.

En ny, bättre anslutning mellan väg 156 och riksväg 41 utanför Skene är viktigt. En säkrare väg med kortare restid, till exempel till Göteborg, är viktigt för kommunens utveckling, för människors resmöjligheter och för företagens logistik.

Kommunen ska också verka för att riksväg 41 blir tryggare med 2+1-väg hela sträckan till Varberg.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL