Kommunikationer

Kommunikationer för alla

En väl genomtänkt infrastruktur är bra för miljön, underlättar människors liv och ger möjlighet att kombinera boende, studier och jobb.

Det är viktigt att Mark kan erbjuda ett bra och miljövänligt resande för de som behöver åka inom kommunen eller till en annan kommun för arbete eller studier.

Både fysiska och digitala möten måste fungera. Ett robust bredband med full täckning i hela kommunen är en självklarhet för oss.

• Rättvis kollektivtrafik – Vi kommer att vara pådrivande gentemot Västtrafik för att hela kommunen ska leva.

• Väginvesteringar – Vi ska bygga en ny förbifart i Skene och aktivt vara med i planeringen av arbetet fram till 2032. Vi kommer bevaka ombyggnationen av väg 41 mellan Björketorp och Horred.

• Viskadalsbanan är viktig för Mark. Nu när den rustas upp och förbättras behöver vi säkerställa attraktiviteten och säkerheten vid banans olika stationer.

• För utvecklingen av centralorten krävs en planskild järnvägskorsning i Kinna.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL